Honorarium adwokata to wynagrodzenie, jakie klient płaci za konkretne usługi prawne. W Polsce, zgodnie z ustawą o adwokaturze, adwokaci mają prawo do określenia wysokości swojego honorarium – każdy adwokat może określić swoje ceny indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia zależy od wielu czynników, w tym m.in. od specjalizacji adwokata i jego doświadczenia, stopnia skomplikowania sprawy, a także czasu poświęconego na jej prowadzenie. Adwokaci stosują różne sposoby rozliczania swojego honorarium. Najczęściej stosowane są dwa modele rozliczeń: opłata stała lub godzinowa.

W przypadku opłaty stałej adwokat ustala z klientem stałą kwotę, jaką klient ten będzie musiał zapłacić za wszystkie usługi związane z konkretną sprawą prawną. W przypadku opłaty godzinowej adwokat nalicza opłatę za każdą godzinę poświęconą na pracę nad sprawą klienta. Oprócz wynagrodzenia dla adwokata klient ponosi także wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem sprawy, takie jak np. wydatki na tłumaczenia i ekspertyzy czy koszty sądowe. Obowiązkiem adwokata jest informowanie klienta o wszystkich kosztach prowadzenia jego sprawy, a także opłatach z nią związanych.

Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia Kancelaria Adwokacka Tomasz Bańbura dokonuje dokładnej analizy problemu klienta, a następnie ocena zarówno niezbędne koszty, jak i szanse na osiągnięcie zamierzonego celu.