Kancelaria Adwokacka Tomasz Bańbura zajmuje się prowadzeniem spraw karnych w Końskich. Prawo karne to zbiór przepisów, które definiują czyny zabronione, a także konsekwencje ich popełniania przez obywatela. Jest jednym z najważniejszych obszarów prawa, ponieważ ma na celu ochronę społeczeństwa przed zachowaniem niebezpiecznym i szkodliwym. Prawo karne dzieli się na: prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze. W razie wątpliwości w sprawach dotyczących prawa karnego warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie prawa.

Rodzaje prawa karnego

Prawo materialne określa jakie czyny są przestępstwem, a także jakie kary są przewidziane za czyny zabronione. Przepisy wskazują również środki prawne stosowane wobec sprawców. Prawo procesowe reguluje kwestie związane z procesem karnym. Prawo wykonawcze normuje zasady wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających. Pod względem zakresu zastosowania prawo karne dzieli się na prawo karne powszechne, które dotyczy wszystkich osób w ramach życia społecznego, a także prawo karne indywidualne, które odnosi się do konkretnych obszarów.

Obsługa prawna w ramach prawa karnego

W przypadku popełnienia przestępstwa sprawę bada organ ścigania. Jeżeli zostanie udowodnione, że oskarżony popełnił przestępstwo, sprawa trafia do sądu, który decyduje o wymiarze kary. Kancelaria Adwokacka Tomasz Bańbura zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę prawną, która dotyczy doradztwa prawnego, przygotowania odpowiedniej dokumentacji dla konkretnej sprawy karnej, a także reprezentowania klientów przed organami sądowymi oraz innymi organami państwowymi. Z pomocy prawnika może korzystać zarówno sprawca, jak i poszkodowany.