Prawo cywilne jest jednym z głównych działów prawa, regulującym stosunki między osobami prywatnymi oraz instytucjami, które nie są podporządkowane władzy państwowej. Określa prawa i obowiązki stron oraz reguluje sposoby rozstrzygania ewentualnych sporów. Jest to gałąź prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym. Prawo cywilne reguluje m.in. kwestie związane z nabywaniem, zbywaniem, dziedziczeniem i posiadaniem majątku. Przepisy prawne mają zastosowanie w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej.

Podstawowy akt prawny regulujący stosunki cywilnoprawne to Kodeks cywilny, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Zgodnie z tą ustawą prawo cywilne podzielone jest na kilka części:

  • Prawo ogólne – reguluje właściwie wszystkie dziedziny życia;
  • Prawo własności i inne prawa rzeczowe – nadaje własność i reguluje ustanawianie związków między podmiotami a podmiotami użytkowymi;
  • Prawo zobowiązań – kontroluje działania pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą;
  • Prawo spadkowe – odnosi się do szeroko pojętego dziedziczenia.

Pomoc prawna w dziedzinie prawa cywilnego

Kancelaria Adwokacka Tomasz Bańbura prowadzi sprawy cywilne w Skarżysku-Kamiennej oraz okolicznych miejscowościach. Klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc prawną w dziedzinie prawa cywilnego. Jest to gałąź systemu prawnego w Polsce, która obejmuje wszelkie przejawy ludzkiej działalności dotyczącej każdego rodzaju spraw prywatnych. Adwokat Tomasz Bańbura od wielu lat zajmuje się reprezentowaniem rozmaitych podmiotów w sprawach cywilnych – także tych, które charakteryzują się największym stopniem skomplikowania.

Adwokat jest w stanie pomóc w rozwiązaniu różnych problemów związanych z prawem cywilnym, a tym samym zadbać o to, aby prawa jego klienta były w pełni respektowane. Kancelaria adwokacka czuwa nad prawidłowym zabezpieczeniem interesów klientów w toku postępowań.